Kiểm định cân Treo ĐLVN 02:2009

Cân treo móc cẩu có tên tiếng anh là Crane Scales là cân treo tự do phí trên được nối với thiệt bị nâng phía dưới treo vật cần cân, hiện nay ĐLVN R260 qui định cân tốt đa 50 tấn. ĐLVN 02:2009

Định Danh

Kiểm Định Cân Treo

Qui Trình 

ĐLVN 02:2009

Tên tiếng anh

Crane Scales

Độ phân giải

> 1/100.000

Nhận biết

Cân móc cẩu

Phê Duyệt Mẫu

Phê duyệt mẫu theo thông tư 23

Thời hạn kiểm định

1 Năm

Kiểm Định

Ban đầu , định kỳ , sau sữa chữa

Giá: 1,650,000 VNĐ
Thông tin chi tiết

 Cân Treo móc cẩu là gì : Cân treo móc cẩu có tên tiếng anh là Crane Scales là cân treo tự do phí trên được nối với thiệt bị nâng phía dưới treo vật cần cân, hiện nay ĐLVN R260 qui định cân tốt đa 50 tấn.

Tài liệu kỹ thuật
Sản phẩm bán chạy
Miễn phí
giao hàng
Giá
cạnh tranh
Hàng
chính hãng
Hỗ trợ
kỹ thuật 24/7