Kiểm định cân kỹ thuật ĐLVN 16:2009

Kiểm Định Cân kỹ thuật theo, Cân không tự động cấp chính xác đặc biệt I và cấp chính xác cao II - Quy trình kiểm định , ĐLVN 16:2009 thời hạn 01 Năm

Định Danh

Kiểm Định Cân Kỹ Thuật

Qui Trình 

ĐLVN 16:2009

Tên tiếng anh

Precision Balances Scales

Độ phân giải

> 1/10.000

Nhận biết

có tủ kính chắn gió hoặc không

Phê Duyệt Mẫu

Miễn phê duyệt mẫu theo thông tư 23

Thời hạn kiểm định

1 Năm

Kiểm Định

Ban đầu , định kỳ , sau sữa chữa

Giá: 660,000 VNĐ
Thông tin chi tiết

 Cân Kỹ thuật là gì: Cân kỹ thuật có tên tiếng anh là Precision Balances Scales có độ phân giải >1/10.000 là một dạng cân điện tử tiểu ly dùng cho việc cân đo đong đếm, Cân kỹ thuật có ưu điểm cho độ sai số cực kỳ nhỏ, với độ chính xác đến từng 1mg . Cân kỹ thuật chủ yếu dùng trong các phòng thí nhiệm (Cân phòng thí nghiệm), cân kỹ thuật dùng để cân sản phẩm và mẫu vật.

Tài liệu kỹ thuật
Sản phẩm bán chạy
Miễn phí
giao hàng
Giá
cạnh tranh
Hàng
chính hãng
Hỗ trợ
kỹ thuật 24/7